Etusivu » Yritys

 

 

 

Tietoa yrityksestä

Seinäjoen Keskuspesula Oy on harjoittanut ympäristöystävällistä pesulatoimintaa ja tekstiilien vuokrausta jo yli 45 vuotta. Pesulassa huolletaan vuosittain noin 2,5 miljoonaa tekstiilikiloa yli 60 ammattilaisen voimin.  Yhtiön osakkaita ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Seinäjoen kaupunki, Kauhavan kaupunki ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Huollettavien tekstiilien hygienialaatuvaatimusten varmistamiseksi yrityksessä on sertifioitu hygienialaatujärjestelmä. VTT on myöntänyt standardin SFS-EN 14065:2003 mukaisen mikrobiologisen puhtauden hallintajärjestelmän sertifikaatin Seinäjoen Keskuspesula Oy:lle 1.6.2010. Sertifioitu laatujärjestelmä auditoidaan vuosittain VTT:n toimesta.

Seinäjoen Keskuspesulalla on ympäristönsuojelutason jatkuvan parantamisen varmistamiseksi käytössä ISO 14001:2004 -standardin vaatimukset täyttävä ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Järjestelmä on rakennettu osaksi ISO 9001:2008 -standardin mukaista toimintakäsikirjaa. Yrityksessä on kehitetty prosesseja siten, että veden, höyryn ja sähkön kulutus pestyä pyykkikiloa kohti on mahdollisimman alhainen. Pesukemikaalien kehittyessä on luotu mahdollisuudet pesulämpötilojen laskemiselle ja kemikaalien käyttömäärien vähentämiselle hygieniavaatimuksista tinkimättä. Prosesseja kehitetään edelleen entistäkin ympäristöystävällisempään suuntaan.