Etusivu » Yritys

 

 

 

Tietoa yrityksestä

Seinäjoen Keskuspesula Oy on harjoittanut ympäristöystävällistä pesulatoimintaa ja tekstiilien vuokrausta jo 50 vuotta. Pesulassa huolletaan vuosittain noin 2,6 miljoonaa tekstiilikiloa 55 ammattilaisen voimin.  Yhtiön osakkaita ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Seinäjoen kaupunki, Kauhavan kaupunki, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Huollettavien tekstiilien hygienialaatuvaatimusten varmistamiseksi yrityksessä on sertifioitu hygienialaatujärjestelmä SFS EN-14065:2016. Lisäksi yrityksessä on sertifioitu ympäristölaatujärjestelmä ISO 14001:2015.

Seinäjoen Keskuspesulassa on kehitetty prosesseja siten, että veden, energian ja sähkön kulutus pestyä pyykkikiloa kohti on mahdollisimman alhainen. Pesukemikaalien kehittyessä on luotu mahdollisuudet pesulämpötilojen alentamiselle ja kemikaalien käyttömäärien vähentämiselle hygieniavaatimuksista tinkimättä. Prosesseja kehitetään edelleen entistäkin ympäristöystävällisempään suuntaan.